fbpx

[Kalendar Siroh – Tanggal 9 Ramadhan – Tahun 9 Hijriyyah Bulan Ramadhan]

Kedatangan Delegasi Bani Tsaqif Kepada Rasulullah SAW

Ada sebuah kabilah arab yang terkenal dengan watak mereka yang keras, tabiat yang kasar dan perangai yang buruk, mereka adalah Bani Tsaqif. Mereka tinggal di pusat kota Thaif. Masih ingat dengan dakwah Rasulullah saw ke Thaif setelah meninggalnya istri beliau Khadijah?, yah,, kaum yang Rasul dakwahi dan mereka menolak bahkan mengusir dan menghinakan Rasul adalah mereka, Bani Tsaqif.

Pemimpin Bani Tsaqif Lebih Dahulu Masuk Islam

Waktu bergulir dengan cepat, 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 9 hijriyyah, tatkala Rasulullah sudah menaklukan kota Mekkah dan memerangi kota Thaif, pemimpin Bani Tsaqif yang bernama ‘Urwah bin Mas’ud datang ke Madinah dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia izin kepada Rasul untuk pulang ke Thaif dan mendakwahi kaumnya Bani Tsaqif kepada agama Islam. Namun Rasul tidak mengizinkannya, karena beliau tau bahwa Bani Tsaqif adalah sekolompok orang yang keras dan kasar bahkan brutal. Namun Urwah tetap memaksa untuk pulang, ia merasa bahwa dirinya itu sangat dihormati dan ditaati oleh kaumnya.

Negeri yang Terlambat Masuk Islam

Akhirnya pulanglah Urwah ke Thaif, dan tatkala ia mulai mendakwahi kaumnya untuk masuk Islam, mereka marah, murka dan malah memanahi pemimpinnya sendiri itu dari seluruh penjuru sampai ia mati mengenaskan. Kejadian itu terjadi pada bulan Rabi’ul awwal tahun ke 9 Hijriyyah. Selama berbulan-bulan Bani Tsaqif berfikir apakah mereka bisa melawan dan menahan serangan pasukan kaum muslimin andaikan Rasulullah memerangi mereka lagi sebagaimana tahun ke 8 hijriyyah?. Karena pada tahun ke 9 hijriyyah ini, hampir seluruh bangsa arab yang ada di Hijaz, termasuk Mekkah dan sekitar Thaif seluruhnya sudah masuk Islam. Hanya tinggal mereka yang belum tunduk.

Syarat yang Diajukan Bani Tsaqif Agar Mau Masuk Islam

Hingga akhirnya, pada bulan Ramadan tahun ke 9 Hijriyyah mereka memutuskan untuk menyerah dan bersedia masuk Islam, tapi dengan beberapa syarat. Maka berangkatlah 6 orang delegasi dari Bani Tsaqif ke Madinah untuk mengikrarkan perwakilan Islam mereka dengan syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Syarat-sarat tersebut adalah:

  1. Diangkat pemimpin untuk mereka dari kaum mereka.
  2. Rasulullah sendiri atau utusan beliau yang menghancurkan patung Laata dan patung-patung yang lain.
  3. Tidak wajib jihad.
  4. Tidak wajib zakat.
  5. Masih boleh berzina.
  6. Masih boleh minum Khamr.
  7. Masih boleh makan Riba.
  8. Tidak wajib sholat.

Sungguh keras dan buruk perangai Bani Tsaqif, dan betapa susahnya mereka untuk menerima Islam. Dua belas tahun yang lalu mereka menolak dan menghinakan Rasul. Satu tahun yang lalu tatkala Rasul mendakwahi dan memerangi mereka, mereka malah menolak dan melawan. Tahun ke 9 ini, tatkala mereka ingin masuk Islam, malah memberikan syarat-syarat yang mencengangkan.

Keislaman Bani Tsaqif

Sungguh syarat-syarat yang mencengangkan Rasul dan kaum muslimin ketika itu, namun dengan akhlak yang luhur dan sifat bijak Rasul, beliau menerima 4 syarat pertama dan menolak 4 syarat terakhir. Pertama mendengarnya, Bani Tsaqif sedikit ragu untuk masuk Islam, namun setelah berfikir kembali, akhirnya mereka mengikrarkan Islam walaupun agak terpaksa. Namun setelah itu, sedikit demi sedikit keislaman Bani Tsaqif membaik, dan mereka pun ikut bayar Zakat dan Jihad.

Koordinat tempat yang berhubungan:

  1. Pemukiman Bani Tsaqif sekarang berada di pusat kota Thaif, yaitu di daerah masjid Abdullah ibnu ‘Abbas : https://maps.app.goo.gl/Hs29yibH1FoFDpQaA , disana juga terletak kuburan para Syuhada perang Thaif : https://goo.gl/maps/jU2TfNHdUyK89NWs6 

Peristiwa Lain:

  1. Sariyyah Abdullah bin ‘Atik kepada Salam bin Abul Huqoiq al-Yahudi.